Fotball

fotball lite

Trim

trim lite

Orientering

olop lite2

Alpint

alpint lite2

Langrenn

langrenn lite

 

 bli medlem samangeril

Logo sh x GRAY

SM Friidrett & Finn Fram-dagen - 22.mai

SM i friidrett & Finn Fram-dagen 2016 blir arrangert søndag 22.mai kl.1200. Vel møtt til ei sosial og triveleg stund i Hagabotnane. SM Friidrett starter med 60 meter klokka 1300. 

sm ungar

SM Friidrett - 14.mai

SM i friidrett 2015 blir arrangert torsdag 14.mai kl.1400. Vel møtt til ei sosial og triveleg stund i Hagabotnane. Møt opp seinast 1330 dersom du ikkje allereie har meldt deg på. 

Me vil oppfordra alle til også å få med seg Finn fram-dagen, som også er i Hagabotnane same dag og startar klokka 1230. Ein rekk begge delar, musikklaget spelar og det er meldt strålande ver :)

sm ungar

Årsmøte SIL 23.mars

Det blir årsmøte for idrettslaget kl.19 mandag 23. mars 2015.
 
Stad: Kantina på BKK Frøland (Endra sidan kunngjering i Samningen)
 
 
Sakslista: 1. Orientering om søknad om støtte til Totræna vinterpark
                 2. Årsmeldingar
                 3. Rekneskap
                  4. Budsjett
                  5. Val
                  6. Prisutdeling
                  7. Tilbakestilling av navn frå trim- til fridrettsgruppa
                  8. Alpint-Dugnad
                  9. Eventuelt

SM Friidrett - 22.juni

SM i friidrett 2014 blir arrangert søndag 22.juni kl.1300. Vel møtt til ei sosial og triveleg stund i Hagabotnane. Møt opp seinast 1230 dersom du ikkje allereie har meldt deg på.

sm ungar

Les meir:

SIL :: Årsmelding & Rekneskap 2013

Svakt stigande aktivitet, men synkande antal betalande medlemer. Økonomien er ok. Verdt å lesa!

Les heile årsmeldinga her.