Idrettsskulen

Kontingent til Samnanger idrettsskule

Kontingenten er satt til 300 kr pr. barn.
Dersom du har påmeldt mer enn 2 barn, så er kontingenten 200 kr for det tredje barnet.
Husk å merke innbetalingen med barnets navn og fødselsår, husk alle barna dersom det gjelder flere.
 
Kontonummer er: 3530.28.22709
 
Dersom du har problemer med å betale innen fristen; ta kontakt pr mail, så finner vi en løsning.
 
I tillegg til kontingenten til Samnanger Idrettsskole så må en betale kontingent til Samnanger idrettsslag. Denne skal kun betales en gang i året, uavhengig  av om barnet er med i flere idretter.

Du blir medlem av Samnanger IL ved å betala inn kontingent til konto 3562 07 00884.

Barn\Ungdom u 18 år; 100 kr

Hugs å oppgje namn og fødselsår på alle som skal vera medlem.