olop stort

Orientering


Sponsor?

O-løp 6 Gullbotn 22 august

Samlingplass er i sørenden av Langavatnet, og løpet vert arrangert saman med Bedriftsløpet. Start mellom 17 - 19.
 

Alle lokale løparar kan starte innimellom bedriftsløparane, og springe gjennom påvanleg vis. Ved målgang skal ikkje lokale løaprar lese av i bedriftssystemet, men på eigen MTR. Dette for å unngå at me vert med i bedriftsløpet og må betale avgifter til dei.

10 minuttt å gå til start for alle løyper.

Det er forventa 300 løparar så det vert folksamt på samlingsplass og i skogen.

O-løp 4

Frammøte ved vassverket på Gjerde, onsdag 6. juni kl 18-19.

Resultater på Eventor. Langløypa blir hengjande ute til fredag 15.6. Kart kan hentast hjå Helge Erdal, Nesjavegen 3.