langrenn stort

Dugnad hausten 2015.

Langrennsgruppa starter opp med dugnad i Totræna kvar tysdag kl. 17.00 .   Det skal ryddast skog, blant anna i den nye vegtraseen (litt breiare gate).

Ryddas skog i turløypa mellom Vassvegen og langrennsløypa og i den delen i langrennsløypa som me skal legge om løypa. Elles må me ha litt vedlikehald på bygninger på stadion, blant anna fikse dør til utedassen.

Langrennskarusellen 2014 - 15.

Her er resultat frå årets langrennskarusell.    (Alle over 3. renn får premie) (100 poeng maks pr renn, har ein over 5. renn tel dei 5 beste)

Les mer: Langrennskarusellen 2014 - 15.

Skileik

Skileik med hopp og div. andre skileikaktiviteter i morgon kl. 13.00 i Totræna.  

Løypekjøring etter påske

Me trappa no litt ned med løypekjøring i Totræna, denne veka (uke 15) vert løypa kjørt onsdag (ca. kl. 12.00)og fredag kl. 18.00. Uke 16 vert løypa kjørt tysdag, torsdag (begge dager kl. 18.00) og laurdag kl. 09.00. Det er sikkert mykje snø att etter laurdag 18. april men me avslutter sansynleg den helga. Turløypa vert ikkje kjørt meir denne sesongen.

Årets siste karusellrenn

Karusellrenna vart avslutta med ein fellesstart i klassisk stil. Sundag 29/03 klokka 13:00 er det klart for Samnangermeisterskapet. Rennet går i fristil.

Kvinner 5 Km

Åse Waage Tveit 28:52

Menn 10 Km

1. Henrik Mjelde Foss 34:51

2. Kevin Bolstad 35:51

3. Rolf Inge Foss 39:25

4. Svein Tore Tysseland 40:38

5. Sindre Skar 41:31

6. Knut Haga 41:34

7. Heine Langeland 43:16

8. Knut Langeland 43:24

9. Erling Pettersen 45:28

10. Alf Tveit 45:56

11. Roger Skar 47:31

Trim 5 Km

Preben Tveit 29:42

Løypevenn

Samnanger il har i vinter hatt eit prøveprosjekt med løyper til Fitjavatn og til Myra, dette vil me satsa meir på med opparbeid trase mellom Totræna og Vassvegen. Dette koster ein del penger til drift av løypekjøring og vil med dette å få litt hjelp til finansiering.  Dersom du betaler inn på konto 3530 21 65473 merkast med løypevenn.  Da er du med å hjelper til å halde sporet oppe store deler av vinteren dersom føre tillet det.