Anleggsplan Totræna

Det er mykje aktivitet rundt utbygging av Totræna for tida.

All informasjon rundt utbygging og tiltak ligg i anleggsplanen.

  1. Oversikt over stier, lysløype og planlagte turløyper i Totræområde (side 1-2)
  2. Planlagt ny veg og parkeringsplass i Totræna (side 3)
  3. Langrennsløypa slik den er i dag og planlagte endringar i traseen (side 4-5)
  4. Skileikanlegg (side 6)
  5. Ny turløype (side 7)